SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

 

"KAWALER ORDERU UŚMIECHU"

 

 

 

Świetlica szkolna organizuje konkurs plastyczny na:

 

"Wizerunek Kawalera Orderu Uśmiechu".

 

Adresatem konkursu są dzieci z klas I-III.

 

Celem konkursu jest:

 

- przybliżenie wizerunku Kawalerów Orderu Uśmiechu,

 

- rozwijanie ekspresji plastycznej dzieci,

 

- wyeksponowanie wszystkich prac dzieci w dniu obchodów Święta Szkoły – 21 III.

 

Zasady konkursu:

 

- praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną w formie płaskiej,

 

- wielkość pracy w formacie A3,

 

- praca musi być wykonana indywidualnie i samodzielnie przez dziecko,

 

- jeden uczeń może wykonać kilka różnych prac,

 

- na odwrocie pracy należy umieścić karteczkę z danymi dziecka

 

(imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa, imię i nazwisko wybranego Kawalera O.U.),

 

- autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi i dyplomami,

 

- termin dostarczenia prac do 17 III 2014 r. (do poniedziałku),

 

- prace proszę przynosić do wychowawców świetlicy szkolnej

 

(do pani Justyny Buras) lub do pani Aleksandry Chodor (wychowawcy kl. IIIc),

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie !!! :-)

 

Organizatorzy konkursu:

 

- mgr J. Buras (wychowawca świetlicy) i mgr A. Chodor (wychowawca kl. IIIc)